Podmínky

echoshare poskytuje informace a produkty na tomto webu, dodržuje následující podmínky. Při návštěvě tohoto webu souhlasíte s dodržováním těchto podmínek. Echoshare si vyhrazuje právo tyto podmínky a produkty, služby, ceny a programy zmíněné na tomto webu kdykoli dle vlastního uvážení a bez předchozího upozornění změnit. Echoshare si vyhrazuje právo hledat jakékoli opravné prostředky dostupné ze zákona a spravedlnosti za jakékoli porušení těchto podmínek. Veškerá práva, která zde nejsou výslovně udělena, jsou vyhrazena.

Autorské právo č. 1

© 2020 echoshare. Všechna práva vyhrazena.

Veškerý obsah („INFORMACE“) na tomto webu, včetně veškerého textu, designu, rozvržení, softwaru a dalších děl, je chráněn autorskými právy. Není-li výslovně povoleno, žádná část této webové stránky nesmí být distribuována nebo reprodukována jakýmkoli způsobem nebo v jakékoli formě bez ní echosharepředchozí písemné svolení. Povolení k použití obsahu může být uděleno případ od případu.

# 2 Ochranné známky

Všechny produkty a služby, včetně log a slov uvedených na tomto webu, jsou ochrannými známkami nebo právy duševního vlastnictví echoshare. Mohou být použity pouze s předchozím písemným souhlasem společnosti echoshare v každém konkrétním případě. Použití internetu echoshare ochranná známka pro komerční účely bez předchozího písemného souhlasu společnosti echoshare bude představovat porušení ochranné známky a nekalé soutěže v rozporu se zákonem.

# 3 Použití softwaru

Software a průvodní dokumentace, které jsou k dispozici ke stažení z tohoto webu, jsou dílem chráněným autorskými právy echoshare. Používání softwaru se řídí podmínkami licenční smlouvy s koncovým uživatelem, která je součástí softwaru. Nebudete moci stahovat, instalovat ani používat žádné echoshare software, pokud nebudete souhlasit s podmínkami takové licenční smlouvy s koncovým uživatelem.

# 4 Použití informací o webových stránkách

Pokud není na tomto webu uvedeno jinak, můžete na tomto webu prohlížet, tisknout, kopírovat a distribuovat informace za následujících podmínek:

  1. Tyto informace mohou být použity výhradně pro nekomerční osobní účely.
  2. Jakákoli část nebo celá kopie informací na tomto webu musí obsahovat všechna oznámení o autorských právech a vlastnických právech ve stejné formě a způsobem jako na originále.
  3. Informace nesmí být žádným způsobem upraveny.
  4. echoshare si vyhrazuje právo toto oprávnění kdykoli odvolat a použití informací na našich webových stránkách bude ukončeno okamžitě po oznámení od echoshare.
  5. Informace uvedené výše nezahrnují rozvržení nebo design této webové stránky. Prvky této stránky jsou chráněny obchodním oděvem nebo jinými zákony a nesmí být napodobovány ani reprodukovány zcela nebo částečně.
  6. Informace uvedené výše nezahrnují loga, grafiku, zvuky, videa nebo obrázky na této webové stránce, které mohou být reprodukovány nebo distribuovány pouze tehdy, pokud to výslovně povolí echoshare.

# 5 Zpětná vazba

Veškeré připomínky, lístky na podporu nebo materiály zaslané na adresu echoshare, mimo jiné včetně zpětné vazby, jako jsou dotazy, komentáře, návrhy nebo jakékoli související informace týkající se Softwaru, této webové stránky nebo jiných produktů, programů nebo služeb společnosti echoshare („Zpětná vazba“), se považuje za nedůvěrné. echoshare nebude mít žádnou povinnost v souvislosti s takovou zpětnou vazbou a bude mít možnost reprodukovat, používat, zveřejňovat, vystavovat, zobrazovat, transformovat, vytvářet odvozená díla a distribuovat zpětnou vazbu ostatním bez omezení a může svobodně používat jakékoli nápady, koncepty , know-how nebo techniky obsažené v takové zpětné vazbě za jakýmkoli účelem, včetně, ale bez omezení na vývoj, výrobu a uvádění na trh produktů obsahujících takovou zpětnou vazbu.

# 6 Odkazy na webové stránky třetích stran

Některé odkazy na této webové stránce, které odkazují na jiné webové stránky třetích stran, nekontrolují echoshare. Nevykonáváme žádná prohlášení ani záruky žádného druhu, výslovné ani předpokládané, pokud jde o činnost zahrnutou na jiných webových stránkách. Názvy skutečných společností a produktů na této webové stránce mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

# 7 Záruky a vyloučení odpovědnosti

VŠECHNY INFORMACE Z TÉTO WEBOVÉ STRÁNKY NEBO PROSTŘEDNICTVÍM JSOU POSKYTOVÁNY „TAK, JAK JSOU“ A „JAK JSOU K DISPOZICI“. VŠECHNY ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, JSOU ZŘÍKÁNY (VČETNĚ, ALE NENÍ OMEZENO NA ZŘEKNUTÍ SE JAKÝCHKOLI PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL). INFORMACE NA WEBU MOHOU OBSAHOVAT CHYBY, PROBLÉMY NEBO JINÁ OMEZENÍ. ZMĚNY JSOU PRAVIDELNĚ VYROBENY DO INFORMACÍ ZDE. NICMÉNĚ, ECHOSHARE NEDÁVÁ ŽÁDNÝ ZÁVAZEK AKTUALIZOVAT MATERIÁLY NA TÉTO STRÁNCE. ECHOSHARE PŘEDPOKLÁDÁ ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA CHYBY NEBO OMISE V INFORMACÍCH NEBO SOFTWARU NEBO JINÝCH DOKUMENTECH, KTERÉ JSOU TENTO WEBOVÝ WEB REFERENČNÍ NEBO NA NICH PŘIPOJENY. NENÍ ODPOVĚDNÉ ZA ŽÁDNÉ NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ ŠKODY ZA ZTRÁTU PODNIKÁNÍ, ZTRÁTU ZISKŮ, LITIGACI NEBO PODOBNÝCH). KDYŽ SE ZALOŽÍ NA PORUŠENÍ SMLOUVY, PORUŠENÍ ZÁRUKY, DŮCHODU (VČETNĚ NEGLIGENCE), ODPOVĚDNOSTI ZA VÝROBEK NEBO JINAK, AŽ KDYŽ JE PORUŠENO MOŽNOST TAKOVÉHO POŠKOZENÍ. OMEZENÍ výše výše stanovených škod jsou základními prvky základu smlouvy mezi námi a vámi.

NEMÁME POSKYTOVAT TUTO STRÁNKU A INFORMACE BEZ TAKÝCH OMEZENÍ. ŽÁDNÁ ZPŮSOBENÍ, ZÁRUKY NEBO ZÁRUKY, KTERÉ NENÍ VYROBENY PRO PŘESNOST, ADEQUACY, SPOLEHLIVOST, MĚNNOST, KOMPLETNOST, VHODNOST NEBO POUŽITELNOST INFORMACÍ PRO ZVLÁŠTNÍ SITUACI. NĚKTERÉ STÁTY STÁTŮ SE MŮŽÍ UPLATNIT Z OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI.

Veškerá odpovědnost a odpovědnost za jakékoli škody způsobené viry obsaženými v elektronických souborech tohoto webu jsou vyloučeny. Uživateli se doporučuje, aby si vytvořil vlastní opatření pro ochranu svých počítačových zdrojů před takovými viry.

Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli dotazy týkající se tohoto oznámení, nebo pokud chcete kontaktovat echoshare z jakéhokoli důvodu navštivte naše Centrum podpory zákazníků o pomoc.